Fysisk och psykisk hälsa

Många gånger hör vår fysiska hälsa samman med vår psykiska hälsa. Definitionen av begreppet hälsa är inte så enkelt. Man kan säga att hälsa omfattar det fysiska välbefinnandet men även det psykiska och det sociala välbefinnandet.

WHO (Världshälsoorganisationen) har en definition på hälsa enligt citat: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och handikapp”.

För att må bra är det bra att träna regelbundet, men även se till att få tillräckligt med vila. För att ha en bra hälsa så är det bra att du rör på dig regelbundet, men även att du äter bra och att du ser till så att du har en bra social tillvaro med relationer som känns trygga och kärleksfulla.

Den fysiska hälsan är enkel att få ordning på och du kan själv påverka det i hög grad. Det bara genom att börja röra på dig. 

Det är inte lika enkelt att påverka den psykiska hälsan eftersom att det handlar om hur vi mår känslomässigt.

Självklart går det påverka saker som var du bor, hur du sover, fysiska aktivteter med mera. Men den psykiska hälsan påverkas av olika saker, en del av dem kanske är svåra att göra något åt. Ofta så påverkas den psykiska hälsan av arbete, fritid, relationer, stress, samlevnad, matvanor och om du nyttjar tobak, alkohol eller droger. Sjukdom kan även det påverka hur du mår psykiskt.

Det sociala är även det en stor påverkan på det psykiska. För att du ska må bra, så är det ofta så att du behöver få bekräftelse, gemenskap och att du känner av sammanhang med andra. 

15 Sep 2020